Glass står på et bord ved sjøen

Kitch'n

3 for 2 på Modern House Mina glass

Det rimeligste får du gratis

Gjelder 10. mai - 19. jun

3. plan

Åpent i dag 09.00 - 21.00