Parkering

City Syd har 1000 gratis parkeringsplasser, herunder også egne HC-plasser.

Hos oss skal det være enkelt å parkere ved besøk på senteret. I tillegg kan alle våre besøkende parkere gratis i 3 timer på en av våre 1000 parkeringsplasser.

Parkeringsplassene har beliggenhet både i tilknytning til inngangsparti plan 1 og inngangsparti plan 2. Enkel og gjennomgående passasje til alle parkeringsplassene.